เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นางเสาวณี สุจิระกุล ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาระนอง ให้การต้อนรับ นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน หลังแม็คโครเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตมังคุดเกษตรอินทรีย์ มาวางจำหน่าย ณ แผนกผักและผลไม้ภายในสาขา พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนชาวระนองร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในท้องถิ่น