วันที่ 12 ต.ค. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจการซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยการยกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาศใช้วิธีการชักรอกสลิง