วันที่ 11 ต.ค.60 ประชาชนนำพวงมาลัยและดอกไม้สดมากราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เป็นวันแรก ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งซุ้ม ที่บริเวณริมกำแพงพระบรมหาราชวัง ถนนน้าพระลาน โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปตลอด 24 ชม.จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นวันที่ 15-21-22 ตุลาคมนี้ งดเข้าพื้นที่ เพราะมีการซ้อมริ้วขบวน