นายก อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมรองนายกฯ ส.อบจ. ปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.บุรีรัมย์ นำเสบียงอาหาร จำนวน 700 ชุด มอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ที่ถูกสั่งปิดห้ามเข้า-ออกนอกพื้นที่ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้ ผญบ.เป็นตัวแทนออกมารับ นำไปแจกจ่ายต่อในหมู่บ้าน

(4 พ.ค.64) นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสบียงอาหาร จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้กับนายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง และนางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง เป็นตัวแทนรับมอบ
เพื่อจะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำหนดให้บริเวณคุ้มบ้านโนนเต่าทอง และคุ้มบ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ห้ามมิใดผู้ใดเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 ราย

โดยจะให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มารับมอบที่ยังจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของตัวเองที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครัวเรือนละ 2 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

ซึ่งเสบียงอาหารที่นำไปมอบครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าวสารหอมมะลิ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 1 ถุง , ปลากระป๋อง 20 กระป๋อง , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง 30 ซอง , ผัดกาดกระป๋อง 3 กระป๋อง , น้ำมันพืชขนาด 1 ลิตร 1 ขวด , น้ำปลา 1ขวด ขนาด 280 ซีซี. และน้ำเปล่า 2 แพ็ค 24 ขวด