วธ.จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม CPOT ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ เครือข่ายได้รับผลกระทบโควิด-19 ในรูปแบบเฟซบุ๊คไลฟ์(Live)สด เดือนพ.ค.- มิ.ย.นี้
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนคุณธรรมฯ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรูปแบบไลฟ์สดผ่านเพจ facebook CPOT Live ซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของวธ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นยอดขาย ทั้งนี้เริ่มช่วงเดือน พ.ค. –มิ.ย. 2564 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ค. ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค. ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พ.ค. ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มิ.ย. ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิ.ย. และครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิ.ย. สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางช่องเพจดังกล่าว
นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.cpotshop.com ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอยู่ในเว็บไซด์ดังกล่าวกว่า 10,000 รายการ สามารถเข้าไปชมสินค้าได้เช่นกัน