ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กกท.โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 3 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าว ของจังหวัดเชียงใหม่ กกท. ยินดีที่จะให้การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ประกอบด้วย การใช้อาคารหอพักนักกีฬา 700 ปี เป็นที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้เข้าพักตั้งแต่คืนวันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวมทั้งให้การสนับสนุนชุดเครื่องนอนสำหรับโรงพยาบาลภาคสนาม จำนวน 385 ชุด อีกด้วย

"กกท.ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดภารกิจ ซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เราทุกคน และทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเอาชนะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดฎ

ส่วนที่นครราชสีมา ทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมเนเชี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กกท.ยินดีอนุญาตให้ใช้โรงยิมเนเซี่ยม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับและให้การรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย เตียง ที่สามารถรองรับได้ จำนวน 120 เตียง แบ่งเป็น ชาย 60 เตียง และหญิง 60 เตียง (แบบไม่เปิดแอร์) และหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะต้องขอใช้โรงยิม 2,000 ที่นั่ง เพิ่มเติม