เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคมฯเมื่อวันที่ 29 ก.ย. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และประธานกรรมการจิตอาสาของวุฒิสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลออกมาตรการเข้มข้น เพื่อสะกัดการแพร่ระบาด และขวนขวายประสานหายา และวัคซึน ป้องกันโควิดเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เหนื่อย ทำงานกันหนักกับการรักษาพยาบาลทั้งในทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม โดยเฉพาะมาตรการขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้านภายใน 14 วันเริ่มเมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีคนมากมายที่ยากจน ไม่มีเงินออม ไม่มีอาหารเพียงพอจะประทังชีวิตได้ในเวลานี้ โดยเฉพาะคนที่น่าสงสาร และน่าเห็นใจที่สุดคือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และเด็ก ต้องอดมือกินมื้อ อยู่เป็นจำนวนมาก
        
"จึงอยากเชิญชวนกระทรวงพัฒนาสังคมแบะความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร มาร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และองค์กรต่างๆ จัดทำ”รถพุ่มพวง”ที่มีผัก ปลา อาหาร ผลไม้ เคลื่อนที่ไปแจกจ่ายแก่คนยากจนเหล่านี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนแออัด ทั้งในเมือง และตะเข็บเมือง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และผ่านวิกฤติตรั้งนี้ไปด้วยกัน"นายวัลลภ กล่าว