วันที่ 27 เม.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อะเล็กซานเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์ กรุงเฮก ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวาย พระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการที่หลากหลายให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว