ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 64 เกิดอุบัติเหตุ4ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย เสียชีวิต 4 ราย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่17 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตลอดจนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดยโสธร ได้บูรณาการร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิและภาคประชาชน ในการรณรงค์และปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ภายใต้การรณรรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อให้ผู้เดินทางมีความปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดตั้งจุดตรวจร่วมตามเส้นทางสายหลัก สายรองและถนนภายในหมู่บ้าน ในระดับอำเภอ 17 จุดและระดับตำบล 120 จุด มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 1 ราย

สาเหตุเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนดและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ และถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคีอภายในหมู่บ้านและในครั้งนี้มีการเรียกตรวจยานพาหนะทุกชนิด รวม 26,167 ประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ 9,170 คัน รถปิกอัพ 7,463 คัน รถเก๋ง/รถแท็กซี่ 6,683 คัน รถตู้ 855 คัน รถโดยสาร 736 คัน รถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป 704 คัน รถSUV/PPV 454 คัน และรถอื่นๆ 104 คัน และถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก จำนวน 4,309 คน

ทั้งนี้ประกอบด้วย ไม่สวมหมวกนิรภัย 905 คน มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 357 คน เมาสุรา 167 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 507 คน ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 1,194 คน ขับรถเร็วเกินกำหนด 754 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 91 คน ขับรถย้อนศร 116 คน แซงในที่คับขัน 146 คนและใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 71 คน