การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้ง Timeline กรณีพบพนักงานจ้างเหมาฯ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ รายละเอียดผู้ติดเชื้อ เพศ : หญิง สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ

6 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว

7 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว (ลุงมาหาที่บ้าน ทราบภายหลังว่า ลุงได้ไปกินหมูกระทะเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64)

8-9 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว

10 เม.ย. 64 09.00-12.00 น. ไปสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล ของ MEA ณ ห้อง 6-304A ชั้น 3 อาคาร 6 Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสอบมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

11 เม.ย. 64 อยู่บ้าน

12 เม.ย. 64 อยู่บ้าน (ทราบข่าวคนที่ไปกินหมูกระทะติดเชื้อ COVID-19 และลุงไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อ)

13 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน (ทราบผลตรวจว่าลุงติดเชื้อ COVID-19)

14 เม.ย. 64 ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

15 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน

16 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน และได้รับแจ้งผลว่าติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้พนักงานจ้างเหมาฯ MEA ไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่ทราบผลติดเชื้อ COVID-19 และได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ MEA ยังได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้นของ ศบค. เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

MEA แนะนำประชาชนใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง