เมื่อวันที่ 17 เม.ย. สำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า ข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 จำนวน 11 ราย มีดังนี้ 1.พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 6 (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 6 เม.ย. 2564) 2.พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 1 (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 9 เม.ย. 2564) 3.รองอัยการสูงสุด (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564)4.พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 1 (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564) 5.พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564) 6. พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ทราบผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 12 เม.ย. 2564) 7. พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 1 (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 13 เม.ย. 2564) 8.พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 2 (ตรวจพบเชื้อ วันที่ 14 เม.ย. 2564) 9.พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 (ตรวจเชื้อวันที่ 15 เม.ย. 2564 ทราบผลวันที่ 16 เม.ย. 2564) 10.พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 3 (ตรวจเชื้อวันที่ 15 เม.ย. 2564 ทราบผลวันที่ 16 เม.ย. 2564) และ 11.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารรัชดาภิเษก (ตรวจเชื้อวันที่ 15 เม.ย. 2564 ทราบผลวันที่ 16 เม.ย. 2564)