วันที่ 17 เมษายน นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 59 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 1- 16 เมษายน ในการระบาดระลอกใหม่ 684 ราย เป็นการระบาดจากการร่วมดื่มกินและชมคอนเสริ์ตโจอี้บอย ที่มายาผับ อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่มีอาการรุนแรง รับการรักษาในโรงพยาบาล 625 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 59 ราย ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 6 ราย และ มีอาการเล็กน้อยเพียง 3 ราย สำหรับโรงพยาบาลหัวหินมีผู้ป่วยมากที่สุด 435 ราย รักษาหายแล้ว 55 ราย มีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 5 ราย โรงพยาบาลปราณบุรี 85 ราย รักษาหาย 3 ราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 1 ราย โรงพยาบาลสามร้อยยอด 17 ราย โรงพยาบาลกุยบุรี 10 ราย รักษาหาย 1 ราย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 64 ราย โรงพยาบาลทับสะแก 3 ราย โรงพยาบาลบางสะพาน 11 ราย

นายเจนวิทย์ ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน กล่าวว่า ได้นำ 4 ทีมควบคุมโรคจากของเทศบาลเมืองหัวหิน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใน 500 จุดเสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเดินทางไปร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดนัด สถานบันเทิง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนและขณะนี้ต้องควบคุมโรคต่อไป เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน และผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.หัวหิน