ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 ประชุมคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งมาตรการและการกำหนดแนวทางการมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2