บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้อมผู้บริหารจากบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ในงานบรรยายพิเศษให้ความรู้ประกันภัยไซเบอร์ ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาแผนประกันภัยขึ้นเพื่อรองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล