สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า จุดจ่ายน้ำบริเวณตลาดชุมชนตำบลบ้านหวด ริมถนนพหลโยธิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็น 1 ใน 24 แห่ง ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้ดำเนินโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้บริการเมื่อช่วงปลายปี 2563 จนถึงวันนี้ผ่านไป 4 เดือนแล้ว มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามารับน้ำบาดาลไปใช้เป็นจำนวนมาก รวมปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้จากบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนไปแล้วกว่า 6 ล้านลิตร ช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครัวเรือน

สำหรับ จุดจ่ายน้ำตลาดชุมชนบ้านหวด เปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยประชาชนสามารถนำภาชนะหรือรถบรรทุกมารองรับน้ำสะอาดได้ด้วยตนเอง