เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 เม.ย. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำ โดยตอบข้อซักถามกรณีสายพันธุ์ โควิด-19 จากอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร และจะต้องมีการปรับเรื่องการกักตัวหรือไม่ ว่า ในการพูดคุยหารือทางอาจารย์โรงเรียนแพทย์ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าสายพันธุ์อังกฤษนั้นสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความกังวลว่าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมในการดูแลซึ่งเดิมดูแลกัน 10 วัน ต้องขยายเป็น 14 วัน ในการดูแลรักษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อป้องกัน อย่างเต็มที่เนื่องจากเคยมีกรณีเช่นนี้มาก่อนว่าอยู่ในสถานกักตัวแล้วเมื่อครบ 14 วันออกมาแล้วยังพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำได้ ดังนั้นการดูแลรักษาหากเป็นสายพันธุ์อังกฤษต้องมีการบำบัดรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด

“ส่วนกรณีที่มีความสงสัยกันว่าสายพันธุ์อังกฤษนี้มาจากไหนนั้นยังไม่มีคำตอบ ช่วงเวลาขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะต้องลงไปหาเหตุให้ได้ ซึ่งจากเดิมในระบบระบุว่าหากมาจากต่างประเทศก็ต้องมีการกักตัว แต่ในครั้งนี้เป็นการเข้ามาถึงในใจกลางเมือง เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ประชุมได้หารือพูดคุยกันแล้วว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เน้นในเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องสอบสวนโรคเพื่อหาให้ได้รหัสพันธุกรรม ให้ได้จำนวนมากขึ้นแล้วใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ เพื่อให้บอกได้ว่าตัวนี้มาได้อย่างไร ขอให้ทางกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้ แต่ ณ เวลานี้ยังไม่ทราบ”

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในช่วงท้ายนี้ขอฝากด้วยความห่วงใย จากผู้อำนวยการศบค. และที่ประชุมศบค. ที่ได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ท่านห่วงใย และยังได้ย้ำว่ามาตรการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาและมีความเข้มข้นขนาดไหน เมื่อทำทุกอย่างทั้งหมดแล้วไม่มีมาตรการใดที่ดีที่สุดทุกอย่างล้วนแต่โยงไปกับบางกิจการกิจกรรมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และห้วงระยะเวลา เพราะปีที่แล้วเรามีมาตรการเข้มอย่างมากและสามารถกดตัวเลขผู้ติดเชื้อลงได้เป็นศูนย์ แต่ผลกระทบมีมาก จากนั้นเราผ่อนคลายมาจนกระทั่ง มาเกิดเหตุขึ้นอีก ดังนั้นที่สุดแล้วเราต้องการความร่วมมือจากประชาชนทุกมาตรการ ดังนั้นไม่ว่ามาตรการใดออกมาหากไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดผลเสีย ดังนั้นขอให้ทุกคนมีมาตรการส่วนตัว ใส่ใจอยู่เสมอว่าทุกคนมีส่วนสำคัญในการควบคุมป้องกันโรค โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ขอให้ทุกคนทำเพื่อส่วนตัวและครอบครัว รวมถึงกิจการและกิจกรรมของทุกคน เราจะไปด้วยกันและเราต้องชนะให้ได้

อย่างไรก็ตามการแถลงข่าวของศบค. ยังคงเป็นวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เช่นเดิม ห่างๆเจอกันครั้งหนึ่ง จะได้มีความสุขดังนั้น ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้