เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดพายุลูกเห็บได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 ในขณะที่เมื่อวานนี้ (4 เม.ย.64) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นบินปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค SUPER SANDWICH เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณ อ.วิเชียรบุรี และ อ.บึงสามพัน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1–0.68 มิลลิเมตร อนึ่งพื้นที่การเกษตรเหล่านี้อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ บ่อน้ำบาดาล และคลองธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้เหลือปริมาณน้อยให้ใช้ในการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ในขณะเดียวกันจากผลการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 หน่วย ได้ร่วมกับกองทัพบก และกองทัพอากาศ ขึ้นบินปฏิบัตการฝนหลวงทำให้เกิดฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของบริเวณ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ปราจีนบุรี นครนายก และพัทลุง พื้นที่ลุ่มรับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนขุนด่านปราการชล และอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง และหากสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขก็พร้อมจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย

โดยหน่วยฯ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หน่วยฯ จ.พิษณุโลก พื้นที่การเกษตร จ.อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของ จ.พิษณุโลก และแพร่ หน่วยฯ จ.ลพบุรี พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ และลพบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หน่วยฯ จ.อุดรธานี พื้นที่การเกษตร จ.สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนลำปาว หน่วยฯ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่การเกษตร จ.บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และพื้นที่เสียงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.อุบลราชธานี หน่วยฯ จ.นครราชสีมา พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ หน่วยฯ จ.จันทบุรี พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่การเกษตร จ.ปราจีนบุรี หน่วยฯ หัวหิน พื้นที่การเกษตร จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี หน่วยฯ จ.สุราฎร์ธานี พื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค จ.นครศรีธรรมราช และหน่วยฯ จ.สงขลา พื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค จ.นครศรีธรรมราช และป่าพรุควนเคร็ง

ทั้งนี้เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทาง เพจ Facebook, Instagram,Twitter, Line Official Account, หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ หรือโทรศัพท์ 02-109-5100