RT เผยแนวโน้มไตรมาส 1/64 โตต่อเนื่องตามแผน คว้างานใหม่ 13 โครงการ งานทางหลวง งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ มูลค่ารวม 688 ล้านบาท ดัน Backlog แตะ 4,240 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง เชื่อทั้งปีนิวไฮต่อ ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โต 20%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจไตรมาส 1/64 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามแผนที่บริษัทวางไว้ โดยเตรียมรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ, งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก จ.เลย, งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด จ.เชียงใหม่ สัญญาที่ 1, งาน Pipe Jacking รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมทั้งงานที่เหลืออื่น ๆ

ทั้งนี้ล่าสุด บริษัทได้รับงานใหม่ 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 688 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 4,240 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 63 มี Backlog อยู่ที่ 3,552 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 64-65

สำหรับการรับงานดังกล่าว ประกอบด้วย1) งานระบบระบายน้ำ กรมชลประทาน 1 โครงการ มูลค่า 280.4 ล้านบาท2) งานท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (Pipe Jacking) 2 โครงการ มูลค่ารวม 146.3 ล้านบาท3) งานป้องกันลาดชัน (Slope Protection) กรมทางหลวง 7 โครงการ มูลค่ารวม 135.3 ล้านบาท4) งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ กรมชลประทาน 1 โครงการ มูลค่า 84.5 ล้านบาท5) งานป้องกันลาดชันไหล่เขา (Slope Protection) กรมชลประทาน 1 โครงการ มูลค่า 26.5 ล้านบาท6) งานก่อสร้างทาง-บำรุงถนน กรมทางหลวงชนบท 1 โครงการ มูลค่า 14.6 ล้านบาท

“บริษัทมองว่าปี 2564 ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง ด้วยปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจงานโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ อาทิ ระบบขนส่งทางราง งานถนน ระบบบริหารจัดการน้ำในประเทศ ซึ่งงานก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่างานสูงและเป็นงานที่มีการก่อสร้างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญพิเศษ ซึ่งมีผู้รับเหมาจำนวนน้อยรายที่ดำเนินธุรกิจได้แบบ RT”

สำหรับปี 2564 บริษัทตั้งเป้ารายได้ทำนิวไฮต่อเนื่อง เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% หรืออยู่ที่ 3,600 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 15-20% และแผนการดำเนินงานมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุกรับงานในประเทศที่มีมาร์จิ้นสูงและงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งบริษัทพร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น อุโมงค์รถไฟทางคู่เด่นชัย เชียงราย เชียงของ, งานสายไฟลงใต้ดิน,งานป้องกันลาดชันไหล่ทาง, งานถนน ฯลฯ โดยบริษัทมีความพร้อมในการรับงานทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องจักร - เครื่องมือ ที่สามารถรองรับงานได้ทันที ซึ่งทั้งปี 64 บริษัทคาดว่าจะมี Backlog เพิ่ม 7,000 ล้านบาท

ขณะที่งานต่างประเทศ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เขื่อนเดือนตรี ประเทศกัมพูชา (Diversion Tunnel, Duantri Dam, Cambodia ) มูลค่า 196 ล้านบาท มีความคืบหน้าก่อสร้างแล้ว 32% คาดว่าจะส่งมอบงานได้เดือน ตุลาคม ปี 64 เพื่อรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ 128 ล้านบาท ขณะเดียวกัน หากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย สามารถเดินทางได้ปกติ บริษัทพร้อมเพิ่มโอกาสหางานใหม่ๆเพิ่มเติมในต่างประเทศ

โดยปัจจุบันสัดส่วน ณ สิ้นปี 63 รายได้แบ่งตามประเภทงาน ประกอบด้วย งานสร้างอุโมงค์ 60% งานสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน 9% งานสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1% งานท่อร้อยสายไฟใต้ดิน 12% และงานอื่นๆ 18% อาทิ งานเจาะสำรวจ งานปรับปรุงฐานราก งาน Slope Protection งานถนน เป็นต้น และแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ในประเทศ 95.5% และต่างประเทศ 4.5%