คอลัมน์ ดวงวันนี้ อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา ประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา วันนี้ฤกษ์ .57 สีม่วงเทา ดาว 8 9 1 อักษร จ.ร.อ. เลขเด่น 4 5 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์
วันนี้การค้าอาหารสดใส มีความสำเร็จในเรื่องการค้า จะเกิดความก้าวหน้าร่ำรวยดี การเงินจะตกลงกันได้ เตรียมการเพื่อการลงทุนเป็นการใหญ่ ความรักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และสนับสนุนเต็มที่ การเดินทางจะมีความสำเร็จและมีโชคร่ำรวย

ท่านที่เกิดวันจันทร์
วันนี้การค้าเครื่องก่อสร้างร่ำรวยดี งานมีความสำเร็จยิ่งใหญ่ การค้าเสื้อผ้าการตัดเย็บจะร่ำรวย จะมีการศึกษาต่อหาความรู้ทางต่างประเทศ การเงินการหมุนเวียนดีมาก ในด้านหนี้สินการเงินสามารถตกลงกันได้ การค้าที่ดินหรืองานก่อสร้างร่ำรวยดีขึ้น ปัญหาครอบครัวตกลงกันได้ การเดินทางมีโชค สุขภาพดี ฤกษ์.58 สีแดงดำ ดาว 7 2 8 อักษร จ.ว..ท .เลขเด่น 7 4 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันอังคาร
วันนี้ค้ามือถือร่ำรวยมาก งานทั่วไปจะรุ่งโรจน์มาก เกิดความเจริญก้าวหน้า ปัญหาทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ การจะทำอะไรต้องอาศัยความจริงจัง การเงินการลงทุนคล่องมากขึ้น การเจรจาจะมีการกำหนดเป็นที่เรียบร้อย เดินทางไกลจะมีความปลอดภัย การเสริมสวยร่ำรวยดีขึ้น สุขภาพดีเยี่ยมมาก ฤกษ์.51 สีฟ้าแดง ดาว 5 7 4 อักษร อ.ส.ม.เลขเด่น 4 7 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพุธ
วันนี้ค้าเสื้อผ้าสมหวังดี งานมีปัญหาแก้ไขได้ดี หน้าที่การงานหรือตำแหน่งจะต้องสำเร็จแน่นอน ในด้านการเงินมีการใช้จ่ายสูงมากและต้องหมุนเงินให้พอ ความรักมักมีความสำเร็จสมหวังพร้อมที่จะมีการแต่งงาน การเดินทางไกลจะมีโชตที่ดี การสอบได้ผลสอบผ่าน การค้าอาหารรวยขึ้น สุขภาพดีขึ้น ฤกษ์.38 สีม่วงฟ้า ดาว 3 5 7 อักษร ป.ส.ว. เลขเด่น 4 7 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันพฤหัส
วันนี้ขายอาหารสำเร็จที่ดีมาก การงานผ่านไปได้สะดวก การงานการบันเทิงงานแสดงมีรายได้ดี ก่อสร้างเรื่องที่ดินก้าวหน้าดีขึ้น การเงินหนี้สินผ่านได้สะดวก ปัญหาครอบครัวดีขึ้น ความรักของคนโสดสมหวังดีมาก การเดินทางไกลจะมีความสำเร็จหรือมีการโยกย้าย การเรียนการสอบผ่านสะดวก สุขภาพดี ฤกษ์.52 สีม่วงขาว ดาว 9 3 2 อักษร อ.พ.ก. เลขเด่น 9 6 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันศุกร์
วันนี้การค้าการเสี่ยงสดใส ราชการมีความก้าวหน้า รายได้จากการงานจะมีความมั่งคั่งร่ำรวย หนี้สินแก้ไขได้เรียบร้อยมีหลักทรัพย์พร้อมทุกอย่างมั่นคง ความรักสำเร็จสมหวังมีการตกลงแต่งงาน การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจะมีโชค การเดินทางไปกับคนรักมีความสุข และมีโชค การสอบผ่าน สุขภาพดี ฤกษ์.38 สีฟ้าดำ ดาว 7 1 4 อักษร พ.ก.ว เลขเด่น 5 2 มีลาภ

ท่านที่เกิดวันเสาร์
วันนี้มีการค้าเครื่องประดับรวย งานมีความสำเร็จสูงสุด การเงินแก้ไขผ่านได้สะดวกดี ต้องหมุนเงินอยู่ตลอดและมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นหลักฐาน ความรักมีความสำเร็จสมหวังที่ดี การบันเทิงงานแสดงเด่นดังรุ่งโรจน์ เพื่อนฝูงช่วยกันทำงานภายในครอบครัว การเดินทางมีโชค สุขภาพดี ฤกษ์ .51 สีฟ้าดำ ดาว 5 6 2 อักษร ว.ส.จ. เลขเด่น 5 9 มีลาภ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance