"มนัญญา" หนุน "กวก.-ทอท." ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านสินค้าเกษตร ดันยอดส่งออกเพิ่มหลังโควิด 19 หวังเป็นฮับส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการตรวจสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการส่งออก ที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. ที่จะมีการบริหารพื้นที่ให้บริการกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมาอยู่ที่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่เน่าเสียง่ายไปยังประเทศปลายทางได้เร็วขึ้นเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

"ทอท.กำลังทำศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนการส่งออก ให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรของไทย รวมพื้นที่อำนวยความสะดวกไว้จุดเดียว ลดเวลาของกระบวนการประสานงานหรือขออนุญาตจากหลายชั่วโมงอาจเหลือเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตรที่ส่วนมากเสียหายได้ง่ายลดความสูญเสียลง ขณะเดียวกันเพิ่มโอกาสส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้อีกหลายหมื่นล้านจากที่แต่ละปีจะส่งออกผ่านจุดนี้ประมาณ 28,931 ล้านบาท ซึ่งจุดนี้จะเปิดประมาณ พ.ย.64 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงจะเป็นโอกาสทางตลาดที่สำคัญของไทย และในอนาคตเป้าหมายของทอท.คือเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าอาเซียนภายใต้มาตรฐานสากลที่กรมวิชาการเกษตร และทอท. ต้องมีการหารือใกล้ชิดกับประเทศคู่ค้าปลายทางต่อเนื่องเพื่อให้การส่งออกตอบโจทย์ประเทศคู่ค้า"รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปิดให้บริการภายใน พ.ย.64 ทั้งนี้ที่ผ่านมาทอท.มียอดส่งออกสินค้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ 1.5 ล้านตัน โดยร้อยละ 10 เป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย จึงมีความสำคัญในการที่จะตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนการส่งออก(Preshipment Inspection Center)ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อลดความศูนย์เสียของสินค้าเกษตรและจะเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ

สำหรับยอดส่งออกสินค้าผ่านด่านสุวรรณภูมิปี 2558 อยู่ที่ 22,850 ล้านบาท ปี 59 มูลค่า 26,790 ล้านบาท และปี 60 มูลค่า28,931ล้านบาท โดยปี 60 มีปริมาณสินค้าส่งออก 1.42ล้านตันเพิ่มขึ้น 12.45%