อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้แทนในการมอบยาฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล จำนวน 2,000 ขวด รวมทั้งสิ้น 1 แสนแคปซูล ให้แก่แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป