สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด โดย ดร.พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมี นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อเร็วๆนี้