รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดร้านสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สาขา PTT วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และ บุคลากรของมหาวิท ยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สาขา PTT วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี