เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ประจวบกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ ยังทรงพระเยาว์และศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ รัฐบาลของคณะราษฎรที่นำโดยพระยาพหลฯ ได้เริ่มช่วงชิงการนำและจูงใจประชาชนให้หันมาเทิดทูนรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการแฝงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เข้าไปแทนที่เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชา
.
อีกทางหนึ่ง ก็เริ่มทำการหั่นแบ่งทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์แล้วแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะราษฎรดูแล รวมถึงมีการฟ้องร้องรัชกาลที่ ๗ นำไปสู่การยึดวังต่าง ๆ เพื่อขายมาเป็นเงินชดใช้เงินแก่กระทรวงการคลัง จนทำให้บรรดาเหล่าทหารชั้นประทวนที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทนไม่ได้ เข้าร่วมกันเพื่อจะก่อการยึดอำนาจจากรัฐบาลแล้วถวายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และราชบัลลังก์คืนแก่พระองค์

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

กบฏเมืองสยาม
โดย เพลิง ภูผา
.
กบฏแผ่นดินแย่งชิงอำนาจ
โดย ชาดา นนทวัฒน์
.
ชำแหละสมบัติ ขุนนิรันดรชัย ในวันที่ทายาทสำนึกผิดแทนพ่อ
โดย ผู้จัดการสุดสัปดาห์
.
ธรรมชาตินานาสัตว์ เล่ม สอง
โดย บุญส่ง เลขะกุล
.
ยุคมืดของสยามและการบูชารัฐธรรมนูญ
โดย ปราชญ์ สามสี
.
ยุคทมิฬ บันทึกนักโทษฝ่ายกบฏบวรเดช
โดย พายัพ โรจนวิภาต
.
วิวัฒน์รัตนโกสินทร์
โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
.
เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม​