เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ เสด็จต่างประเทศ ทางรัฐบาลคณะราษฎร คาดการณ์ถึงพระราชประสงค์ที่จะสละราชสมบัติ จึงเริ่มดำเนินการติดต่อ “ราชสกุลมหิดล” ซึ่งเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ลำดับแรก เพื่อเตรียมอัญเชิญพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ ตามกฎมณเฑียรบาล เพื่อไม่ให้ประเทศว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ โดยแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นมา เนื่องจาก ยุวกษัตริย์ยังทรงพระเยาว์
.
สมเด็จพระราชชนนี ได้ทรงพยายามต่อรองกับผู้แทนของคณะราษฎร โดยขอให้ ในหลวงอานันทมหิดล ได้ทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ ในช่วง 10 ปีหลังจากนั้น จึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ และเป็นช่วงเวลาที่อำนาจสิทธิขาดในสยามประเทศ เป็นของ คณะราษฎร และคณะผู้บริหารสภา

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์
หนังสือ แม่เล่าให้ฟัง

พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
.
กลางใจราษฎร์ หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
โดย ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
.
พี่น้องสองกษัตริย์
โดย บุญร่วม เทียมจันทร์
.
เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม