วันที่ 28 ส.ค. 60 นางธิดา ถาวรเศรษฐ ที่ปรึกษาประธานนปช. กล่าวผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ 'เหลียวหลังแลไปข้างหน้า' กรณีนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่เดินทางมารับฟังคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าว เมื่อวันที่25ส.ค.ตอนหนึ่งว่า มีหลายคนตั้งคำถามหลายอย่างต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ รวมถึงอ.ธิดาด้วย บางคนบอก ไม่ควรสู้แต่แรก เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ถูกต้อง แต่น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยากจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด นาทีสุดท้ายที่ไม่มา อาจจะรู้ผลแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม การที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตัดสินใจไม่มา ถูกหรือผิด ในทัศนะอ.ธิดา นอกจากเห็นใจ เข้าใจ ยังคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี อาจจะไม่ถูกใจคนจำนวนหนึ่ง คนบางส่วนอาจเรียกร้อง อาจถึงที่สุดมากกว่านี้ก็ได้ ในทัศนะยังคิดว่า ทำดีที่สุดแล้ว ในแง่ทัศนะมองกันได้ แต่สิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ทำ แม้ใช้คำว่าหนี การหนี ในสงครามการต่อสู้ การหนีก็เป็นกลยุทธ์ใน36กลยุทธ์โบราณ หนีเป็นกลยุทธ์ข้อสุดท้าย ถามว่าหนีแล้วต่อสู้หรือไม่ หนีไม่ได้หมายความว่าไม่สู้ คนเข้าใจการต่อสู้ หนีไม่ได้หมายว่ายอมจำนน ที่บอกจะต้องยอมตายในสนามประชาธิปไตย ไม่จำเป็นต้องตาย ยังสู้ได้

หลายคนที่ออกไป ไม่ได้มองว่าหนีแล้วจะยอมแพ้ ไม่ได้แปลว่า คุณยิ่งลักษณ์ จำเป็นจะต้องใช้ตัวเองเป็นเครื่องเซ่นสังเวย เวลาพูดถึงปัญหาทางชนชั้น สังคมแม้จะยังมีชนชั้นอยู่ เป็นชนชั้นทางเศรษฐกิจ การเมือง แต่หลักนิติธรรมต้องไม่มีชนชั้น ต้องมีความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติเท่ากันหมด ความจริงหลักนิติธรรมในประเทศไทย ยังดำรงอยู่หรือไม่ ยังมองคนเป็นคนไม่เหมือนกัน ยังมีหลายมาตรฐาน หลักนิติธรรมไม่ได้เกิด

การที่คุณยิ่งลักษณ์เลือกที่จะไม่อยู่ ไม่ได้เป็นความผิด ตามที่หลายคนมองว่าทำไมไม่สู้ ก็เพราะคุณยิ่งลักษณ์มองแล้วว่า กระบวนการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และได้พิสูจน์ตัวเองถึงที่สุดว่าได้พยายามแล้ว เมื่อไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เลยเลือกไม่มาปรากฏตัว ใครจะชอบหรือไม่ชอบเธอก็มีสิทธิ เมื่อเธอเผชิญกับหลักนิติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เลยตัดสินใจไม่อยู่รับฟังคำพิพากษา เราก็ต้องเข้าใจ บางคนบอกทำไม ไม่อยู่เลือกเพื่อเข้าคุก เธอก็มีสิทธิที่จะเลือก เหมือนหลายคนเลือกที่จะไม่อยู่ในประเทศไทย เราอยู่ก็ต้องเข้าใจคนไม่อยู่ ตรงนี้ต้องแยกว่าการตัดสินใจของคุณยิ่งลักษณ์ เลือกเองที่ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุด เพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกผิด หลายคนบอกทำไมไม่รีบไป บางคนอาจคิดว่า เลือกหลบไปก่อน ค่อยมาฟังคำพิพากษาวันที่27ก.ย. แต่ที่เธอไม่มา เพราะกระบวนการทางคดี ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เลยเลือกไม่อยู่มารับฟัง ถูกลงโทษจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเธอ

ทางทฤษฎี ต้องเข้าใจตามหลักการ เธออยู่ในฐานะชนชั้นนำของสังคม พูดง่ายๆเธอก็เป็น Elite (ชนชั้นนำหรือผู้มากลากดี) คนหนึ่ง หลายคนบอกทำไมยังมีชนชั้น ก็ยังมี แม้แต่จีนยังมีชนชั้น ทางเศรษฐกิจ การเมือง มีอยู่ตามความเป็นจริง แต่ตามระบอบประชาธิปไตย หลักการต้องไม่มีชนชั้น หนึ่งเสียงเท่ากันทุกคน การลงโทษต้องไม่มีชนชั้น แม้กฎหมายเราจะเขียนกฎหมายไม่มีชนชั้น แต่การดำรงอยู่ของชนชั้นยังมี คนที่มีความคิดเห็นต่อคุณยิ่งลักษณ์ กับอ.ธิดา ก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันทั้งหมด การทำหน้าที่ของ ยิ่งลักษณ์ ที่มาเล่นการเมืองถือว่าเสียสละ คนที่ไม่ใช่นักต่อสู้ อยู่สบายแล้ว เรื่องอะไรจะเข้ามา ลองไปถามคนที่อยู่สบายใครอยากจะมาเล่นการเมือง มีคนบางคนพูดถึงมวลชนเสียสละ ตายติดคุก เหตุผลที่พูด มวลชนพื้นฐานทั้งหลาย ต้องเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ อย่าไปยึดติดกับบุคคลไม่ได้ อย่ายึดติด จตุพร ณัฐวุฒิ อ.ธิดา หมอเหวง หรือแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์ คุณทักษิณ ประชาชนธรรมดา จะต้องเป็นกองหน้า เข้มแข็งและต่อสู้ ต้องเข้าใจ บางคนเขาร่วมได้แค่ไหน ก็แค่นั้น ในทัศนะอ.ธิดา ถือว่าคุณยิ่งลักษณ์ เสียสละ มวลชนบางส่วนอาจไม่พอใจ แต่คนส่วนใหญ่เห็นใจ เข้าใจ สงสาร จะฝากความหวังการต่อสู้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้ โดยทฤษฎีคนที่เป็นชนชั้นนำที่มาจากนักการเมืองไม่ได้มาจากการต่อสู้ เขาร่วมได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น ไม่ใช่ไปโกรธเขา แม้แต่นายทักษิณ เคยบอก นั่งเรือมาต้องขอบคุณต่อไปอาจไปรถ อ.ธิดาก็เข้าใจ ไม่โกรธ เหมือนกรณีคุณยิ่งลักษณ์ อาจารย์มองว่า คุณยิ่งลักษณ์ได้เสียสละเต็มที่แล้ว ในการมาทำงาน แน่นอน คุณยิ่งลักษณ์ก็ได้ชื่อเสียง เกียรติยศ ได้เงินแบบที่เขาพูดกัน ถ้าบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์หนีคดี ไม่อยากติดคุก ก็เป็นทัศนะของคุณ แต่ก็ต้องดูว่าผิดหรือเปล่า เธอถือว่าไม่ผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้กลัว ที่ไม่ได้มาปรากฏตัว ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่นักต่อสู้ แล้วทำไมจะต้องจำเป็นให้คุณยิ่งลักษณ์ติดคุก หลายคนออกไปต่างประเทศยังเป็นนักต่อสู้ อาจารย์ธิดา ไม่เคยรับประกัน ไม่เคยเป็นนายหน้าให้ แต่เข้าใจเห็นใจ ไม่ได้เรียกร้อง หน้าที่เราควรเรียกร้องตัวเอง ให้เสียสละให้มากขึ้น ทำงานให้มากสักหน่อย โจมตีคนกลุ่มเดียวกันให้น้อยเสียหน่อย แล้วเข้าใจ

คนบางคนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ ไปอยู่ตำแหน่งตรงอื่นก็ได้ แต่ละคนมีขีดจำกัด จะให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ สังคมไทยยังมีชนชั้น สังคมโลกก็มีชนชั้น คนที่ลำบากถึงที่สุดก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุด คนชั้นกลางก็มีขีดจำกัดของเขา เราไม่สามารถเรียกร้องให้เกินความเป็นจริงได้ อ.ธิดายังสนับสนุนยิ่งลักษณ์ ไม่ได้ถือว่า ทรยศมวลชน ทิ้งประชาชน แต่คุณยิ่งลักษณ์เลือกปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในเมื่อสังคมนี้ ยังไม่ใช่สังคมที่มีหลักนิติธรรม อาจารย์ธิดาเข้าใจ เห็นใจ เราควรสนับสนุนด้วยซ้ำ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน