คลังจังหวัดนครพนม ประสานธนาคารกรุงไทย หน่วยงานปกครอง 12 อำเภอ ออกหน่วยเคลื่อนที่ดูแลช่วยเหลือ ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน ยืนยันตัวตนลงทะเบียนเราชนะ อำนวยความสะดวกถึงพื้นที่ ลดปัญหารอนาน เร่งแก้ปัญหาผู้พิการสแกนม่านสายตาไม่ได้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.นครพนม บรรยากาศการติดต่อขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ เราชนะจากโครงการรัฐบาล ยังเป็นปัญหาสำหรับประชาชน ในพื้นที่ 12 อำเภอ โดยเฉพาะชาวบ้านที่ไม่มีความถนัด และไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ทำให้ต้องไปรับการบริการที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ ส่งผลให้มีประชาชน ไปใช้บริการจำนวนมากจนล้นคิว ทุกวันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บางรายต้องไปรอคิวข้ามวัน เนื่องจากมีประชาชน ไปรอรับบริการจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ บางรายต้องยอมงดประกอบอาชีพทำการเกษตร เพื่อไปรอทำระบบยืนยันตัวตน สร้างปัญหากระทบความเป็นอยู่ตามมา

ล่าสุด ทางด้าน นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม ได้นำเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และปกครองจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการ ให้บริการประชาชนผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุในการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ ซึ่งมีการเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งเป็นวันละ 3 อำเภอ โดยการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือประชาชนที่มาสแกนใบหน้าและมาลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ ประเภทผู้ป่วยติดเตียง คนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นั้น จะมีการวางแนวทางการช่วยเหลืออีกครั้ง เพราะการแสกนใบหน้าจะต้องมีการหลับตา กระพริบตาเพื่อเก็บลักษณะของม่านตา ซึ่งผู้ป่วยบางรายก็ไม่อาจจะสามารถทำได้ และในตอนนี้ธนาคารกรุงไทยส่วนกลาง กำลังประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หาทางดูแลช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มีการลงพื้นที่ใน 12 อำเภอ และมีการเก็บตัวเลขของแต่ละอำเภอแต่ละท้องที่ตั้งแต่วันที่ 15 จนถึง ปัจจุบัน รวมแล้วประมาณ 30,000 คน นอกจากนี้ ยังฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของการลงทะเบียน โครงการเราชนะนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิเศษนี้ ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่สำคัญตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป นอกจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็ยังจะมีธนาคาร ธกส. และธนาคารออมสินทุกสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน ที่ประชาชนสามารถจะเดินทางไปใช้บริการได้