เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา ศาลอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ ,น.ส.จุฑามาศ จันที ภรรยาเสี่ยโป้ นายพุทธรักษ์ ชัชอานนท์ และ น.ส.พลอยพิชชา ปะตุลัง 4 ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินที่ได้มาจากการพนันนออนไลน์ โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าศาลอุทธรณ์เคยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 (เสี่ยโป้) ในระหว่างการสอบสวนมาแล้ว และเหตุตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 (เสี่ยโป้) ในระหว่างสอบสวน ส่วนผู้ต้องหาที่ 2-4 นั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของผู้ต้องหาที่ 2-4 ถูกกล่าวหามีลักษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีและมีลักษณะเครือข่ายเป็นขบวนการ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องที่ 2-4 จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน กรณียังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง