หลังจากสิ้นกลิ่นควันปืนของการสู้รบกันระหว่างคณะรัฐบาลของพระยาพหลฯ กับคณะกู้บ้านกู้เมืองของพระองค์เจ้าบวรเดช การคิดบัญชีย้อนหลังกับฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็เริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องจริง หรือเหล่าผู้บริสุทธิ์ที่ต้องรับบาปเพราะอยู่ผิดที่ผิดเวลา ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง หรือพระ ก็ถูกจับเข้าคุกบางขวางอย่างไร้มนุษยธรรมกันถ้วนทั่ว ไม่เว้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ทรงถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช แต่รัฐบาลหาหลักฐานไม่ได้ ข้อกล่าวหาจึงตกไป

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้เสด็จฯ ไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อทำการรักษาพระเนตร แต่ในที่สุดความเหิมเกริมไม่ฟังคำทัดทานพระเจ้าอยู่หัวของคณะรัฐบาล เป็นเหตุให้พระองค์ทรงตัดสินใจสละพระราชสมบัติ ณ. ประเทศอังกฤษ วันนั้นประเทศสยามได้เข้าสู่ยุคมืดอย่างแท้จริง

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

กบฏบวรเดช
กบฏเมืองสยาม

โดย เพลิง ภูผา
.
กำสรวลพระยาศรีฯ

โดย ณเพ็ชรภูมิ
.
พ.๒๗ สายลับพระปกเกล้าฯ

โดย พโยม โรจนวิภาต

.
แม่ทัพบวรเดช

โดย ไทยน้อย
.
ริ้วรอย...กบฏ แห่ง สยามประเทศ
โดย ประเทือง โพธิ์ชะออน
.
เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า
.
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
หอพระสมุดวชิรญาณ
.
#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม​