น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่สละสิทธิ์โครงการเราชนะ จากกรณีต่างๆด้วยความผิดพลาดของข้อมูลหรือการเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่น เป็นลูกจ้างรายวันของรัฐที่ได้รับสิทธิเราชนะ แต่เข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วเข้าไปกดสละสิทธิ์ บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือกรณีเป็นผู้สูงอายุและไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ลงทะเบียนในเว็บจึงต้องกดสละสิทธิ์ เป็นต้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะใหม่ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งจะได้รับเงิน 7,000 บาทเช่นเดียวกัน และใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

สำหรับกรณีไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะในเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากฐานข้อมูลในระบบไม่พบเลขบัตรประชาชนนั้นต้องไปเช็คที่สำนักงานเขตว่าตัวเลขบัตรประชาชนมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะบัตรประชาชนผู้สูงอายุบางรายทำมานานแล้ว ขณะนั้นอาจจะมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ซึ่งคนกลุ่มนี้หากได้บัตรประชาชนใหม่แล้วสามารถมาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้เช่นกัน