พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทราบถึงภัยอันตรายที่กำลังจะมาถึง หลังจากนายปรีดี พนมยงค์ เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจ ที่มีเนื้อหาราวกับลอกมาจากแนวคิดคอมมิวนิสต์ของสตาลิน แม้ว่าสภาจะลงมติไม่เห็นชอบ แต่นายปรีดีก็ยืนยันที่จะใช้ ทำให้ แกนนำคณะราษฎรแตกออกเป็น 2 ฝ่าย
.
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ที่คอยประสานเป็นตัวกลางระหว่างในหลวง กับ คณะราษฎร เริ่มที่จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในสภาได้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเห็นแล้วว่า หมดทางที่จะช่วยเหลือ ...

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

งานฉลองรัฐธรรมนูญกับการประกวดนางสาวไทย
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา, รัฐสภา
รวบรวมโดย ฐากูล จุลินทร
.
บันทึกลับ
โดย เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
.
เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
.
วิวัฒน์รัตนโกสินทร์
โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
.
สมาคมคณะราษฎร
โดย ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
.
สารคดีที่น่ารู้
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
.
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
.
100 ปี พระยาพหลฯ
โดย นเรศ นโรปกรณ์
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
หอพระสมุดวชิรญาณ
.
#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม​