ถึงแม้คณะราษฎรจะขอเข้าเฝ้า เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายปรีดีก็ได้สารภาพผิด ว่ากล่าวเท็จในแถลงการณ์คณะราษฎรฉบับที่ 1 ต่อเบื้องหน้าพระองค์แล้วก็ตาม
.
แต่ความกดดันที่มีในพระราชหฤทัย ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นตามวันเวลา และการกระทำของคณะราษฎรที่ตามมาหลังจากนั้น จนกระทบถึงพระเกียรติยศ และความปลอดภัยของพระองค์ จึงต้องทรงพกปืนกับกระสุนสองนัด แต่หาได้เตรียมไว้เพื่อต่อสู้ปกป้องพระองค์เอง และสมเด็จพระราชินีไม่...

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง

งานฉลองรัฐธรรมนูญกับการประกวดนางสาวไทย
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา, รัฐสภา
รวบรวมโดย ฐากูล จุลินทร
.
บันทึกลับ
โดย เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)
.
เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
.
วิวัฒน์รัตนโกสินทร์
โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
.
สมาคมคณะราษฎร
โดย ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
.
สารคดีที่น่ารู้
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
.
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
.
100 ปี พระยาพหลฯ
โดย นเรศ นโรปกรณ์
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
หอพระสมุดวชิรญาณ
.
#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม