ถึงแม้ว่าคณะราษฎรจะบังคับให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยรับรองรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เป็นระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ ที่คล้ายแบบประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้ว แต่ดูเหมือนความต้องการของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กลับร่างให้มี “คณะกรรมการราษฎร” เป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชน คล้ายคลึงกับการปกครองในประเทศโซเวียตรัสเซียในยุคนั้นอย่างมีนัยยะ
.
รวมถึงการริเริ่มก่อตั้ง “สมาคมคณะราษฎร” เจตนาเพื่อรวบรวมประชาชน เพื่อสร้างให้เป็นพลเรือนติดอาวุธ ทำหน้าที่ปกป้องคณะราษฎรในอนาคต อีกทั้งยังจัดการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในขณะนั้น เพื่อสกัดข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะราษฎร และป้องกันไม่ให้ประชาชนคิดก่อกบฏ

ที่มา:POP A PANDA
-------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง
ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า
โดย พลโท ประยูร ภมรมนตรี
.
เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
.
ปฏิวัติ 2475
โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
.
วิวัฒน์รัตนโกสินทร์
โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
.
100 ปี พระยาพหลฯ
โดย นเรศ นโรปกรณ์
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.
หอพระสมุดวชิรญาณ
.
เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า
.
D-Library หอสมุดแห่งชาติ

#ปฏิวัติ2475​ #คณะราษฎร​ #ประชาธิปไตย​ #อภิวัฒน์สยาม