ในการหารือคู่ขนานระหว่างเวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างนายฟาม บินห์ มินห์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม และนางออง ซาน ซูจี ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นทั้งในด้านการธนาคาร การบิน การสื่อสาร การทำเหมืองแร่ การท่องเที่ยว และการเกษตร ขณะที่ทางเวียดนามได้ขอให้รัฐบาลเมียนมา ช่วยสนับสนุนการลงทุนของเวียดนามในเมียนมาต่อไป และยังส่งคำเชิญไปยังประธานาธิบดีถิ่น จอ เยือนเวียดนามด้วย