เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า และคณะกรรมการพิจารณาการใช้วัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ครั้งที่ 1/2564 ภาคเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงม้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มเร่งขอคืนสถานภาพปลอดโรค AHS ในม้าของประเทศไทยจาก OIE หลังดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเข้มงวด

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาให้ใช้วัคซีนชนิด monovalent serotype 1 ฉีดซ้ำให้กับสัตว์ที่ผ่านการฉีดวัคซีนในครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งหมด 12,000 ตัว ซึ่งระหว่างรอการนำเข้าวัคซีนชนิด monovalent พร้อมกับให้ฉีดวัคซีนชนิด polyvalent serotype 1,3,4 กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง โดยหน่วยงานเตรียมระบบห้องปฏิบัติการและแอปพลิเคชั่นสำหรับการขึ้นทะเบียน เจาะเลือด การนำเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะและทำความสะอาด รวมถึงการติดตามผลก่อนและหลังการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์โรคได้พบการเกิดโรคครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ที่จ.ปราจีนบุรี จึงมีมาตรการกำจัดโรค และจัดทำ MOU สำรวจโรคในม้าลายและแมลงพาหะ จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ การควบคุมเคลื่อนย้ายม้าที่ถูกต้อง

จากการสำรวจทั่วประเทศมีม้า 18,557 ตัว เจ้าของ 3,380 ราย ล่อ 76 ตัว เจ้าของ 18 ราย ลา 50 ตัว เจ้าของ 9 ราย ม้าลาย 525 ตัว เจ้าของ 25 ราย ได้ทำการฉีดวัคซีนแล้ว 3 รอบ ในพื้นที่ 27 จังหวัด ฉีดได้ 10,330 ตัว จากเจ้าของ 1,597 ราย จากการเฝ้าระวังติดตามผลพบม้าที่ได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับภูมิคุ้มกันยังอยู่ในระดับที่คุ้มโรคได้ มีแนวโน้มลดลง