กรมชลฯ จับมือกรมราชทัณฑ์ ออกแบบโครงการแก้มลิงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อสรุปแผนและเตรียมข้อมูลสำหรับการสำรวจพื้นที่และออกแบบโครงการแก้มลิงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ณ เรือนจำกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

สำหรับโครงการแก้มลิงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เป็นโครงการในพระราชดำริของพลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแก้มลิง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี อีกทั้งยังจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการเกษตร และอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรโดยรอบเรือนจำอีกด้วย

สำหรับโครงการแก้มลิงเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เป็นแก้มลิงบนพื้นที่ท้ายเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งรองอธิบดีกรมชลประทาน จะได้นำทีมสำรวจและออกแบบลงพื้นที่เพื่อวางแนวทางในการก่อสร้างแก้มลิง ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้