สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ประมาณการเศรษฐกิจโลก ประจำปี 2021 (พ.ศ. 2564) ครั้งใหม่ โดยระบุว่า จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อช่วงเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว ที่ร้อยละ 5.2 เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานต่างๆ ที่ประชาคมโลกสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันนี้

อย่างไรก็ตาม ทางไอเอ็มเอฟ ยังได้เตือนว่า วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงลุกลามอย่างรุนแรงในหลายประเทศ ก็ยังเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกของปีนี้ด้วยเช่นกัน