สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ (ฮู) ออกมาเตือนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ามีหลายประเทศ ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไปแล้วก็ตาม

โดย ดร.นพ.ไมเคิล เจ. ไรอัน ผอ.สำนักงานบริหารโครงการสุขภาพภาวะฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า โลกยังต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดฯ ต่อไป โดยการฉีดวัคซีนข้างต้น ไม่ใช่เกณฑ์วัดความสำเร็จในการลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่จะทำให้ผู้คนเสียชีวิต เข้าโรงพยาบาล รวมถึงทำลายเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

พร้อมกันนี้ ดร.นพ.ไรอัน ยังระบุด้วยว่า ไม่ควรคาดหวังว่า จะสามารถกำจัดเชิ้อไวรัสโควิดฯ ให้หมดสิ้นไปภายในปี 2021 (พ.ศ. 2564) นี้ โดยในประวัติศาสตร์จากที่ผ่านมา ถึง ณ ปัจจุบัน มนุษย์เราสามารถกำจัดโรคร้ายได้เพียงโรคเดียวเท่านั้น นั่นคือ โรคฝีดาษ ซึ่งมนุษย์เรายังต้องเดินหน้าไปให้ถึงจุดที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดฯ เอาไว้ให้ได้