วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (Chalachol Academy) ได้มีการจัดงาน Hair Passion Show 2017 เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนแห่งโรงเรียนเสริมสวยชลาชลเป็นประจำทุกปี ที่ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลต์ ทั้งนี้ยังมีการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 5 รวมไปถึงการร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากนายวีรชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย และภายในงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์ นำทีมโดยคุณกิตติยา จิตรภักดี, คุณมิณทร์ลดา สร่างอโศก, คุณฉัตรฑิรา มิชาส์, คุณเขมราช ภิระบรรณ และคุณธนวิทย์ ถือทอง

อีกทั้งโรงเรียนเสริมสวยชลาชล ( Chalachol Academy) เป็นสถาบันสอนทำผมแห่งเดียวของประเทศไทย ที่นำเอางานวิจัยเกี่ยวกับการทำผม หยิบยกมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อสรรค์สร้างให้ผู้เรียนได้เป็นช่างทำผมอย่างมืออาชีพ และนอกจากนี้ภายในงานยังเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในรูปแบบแฟชั่นโชว์มากกว่า 50 ผลงาน และทางโรงเรียนยังเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในงานแฟชั่น และยิ่งไปกว่านั้นทางโรงเรียนก็มีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเสริมสวยของไทยให้มีมาตรฐาน และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance