กปน.แนะดูช่วงกราฟสีแดงค่าความเค็มจะสูง อันตรายกับ 7 กลุ่มเสี่ยงให้เลี่ยง ขณะช่วงกราฟสีน้ำเงิน ให้รองไว้ใช้ได้ การประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า เนื่องจากช่วงภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำประปามีรสชาติกร่อยบ้างบางช่วงเวลา โดยหากน้ำประปามีค่าคลอไรด์เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติประมาณ 9-10 ชั่วโมง (ในช่วงกราฟสีแดง) แต่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ยกเว้น ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยง (ตามคำแนะนำของกรมอนามัย) ขณะที่ช่วงกราฟสีน้ำเงิน คือ ช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ต่ำกว่า 250 มก./ล. น้ำประปามีรสชาติปกติสามารถสำรองน้ำในช่วงเวลานี้ไว้ใช้บริโภคได้ สำหรับภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ 16 ม.ค.64 พบมี 11 พื้นที่ในสถานีสูบจ่ายน้ำและโรงงานผลิตน้ำที่อยู่ในช่วงกราฟสีแดง ใช้อุปโภคบริโภคได้แต่ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงข้างต้น ประกอบด้วย สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน ในสาขาบางเขน, ประชาชื่น, นนทบุรี, พญาไท พบช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ขึ้นสูง (กราฟสีแดง) ในช่วงเวลา 07.00-15.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำพหลโยธิน ในสาขาพญาไท ช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ขึ้นสูง คือระหว่าง 09.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว สาขาลาดพร้าว และสุขุมวิท ช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง 11-00-19.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง สาขาสมุทรปราการ และพระโขนง ช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง 12.00-21.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี สาขาทุ่งมหาเมฆ และแม้นศรี ช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง 12.00-21.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย สาขาสุขุมวิท และพระโขนง ช่วงที่ค่าคลอไรด์สูง 11.00-20.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี สาขามีนบุรี, บางเขน และลาดพร้าว ช่วงที่น้ำประปามีค่าคลอไรด์สูงคือ 00.00-01.00 น. และ 15.00-21.00 น. โรงงานผลิตน้ำธนบุรี สาขาบางกอกน้อย ช่วงน้ำประปาค่าคลอไรด์สูงคือ 11.00-21.00 น. โรงงานผลิตน้ำสามเสน สาขาแม้นศรี ค่าคลอไรด์สูงในช่วงเวลา 12.00-22.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สาขาสมุทรปราการ, สุวรรณภูมิ และพระโขนง ค่าคลอไรด์สูงในช่วงเวลา 00.00-08.00 น. และ 16.00-23.00 น. สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง สาขาสุวรรณภูมิ, พระโขนง, สุขุมวิท ค่าคลอไรด์สูงในช่วงเวลา 00.00-02.00 น. และ 16.00-23.00 น. สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่า คุณภาพของน้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการอย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้ง