วันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันที่จังหวัดหนองคาย โดยได้พบและร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวนรุกขชาติ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เดินทางไปที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย หลังจากช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีบางวันที่ค่าคุณภาพอากาศ ที่ได้จากการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บรรยากาศ มีค่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้มีข้อแนะนำด้านสุขภาพให้ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ จังหวัดหนองคายก็จะได้รับผลกระทบก่อนจังหวัดอื่น โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงฤดูที่มีการเผา หรือมีจุดความร้อน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่เหนือการควบคุมของประเทศไทย ทำได้เพียงขอความร่วมมือไปยังเลขาธิการอาเซียน ต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดหนองคายเอง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (14 มกราคม 64) ตนก็ได้มีการร่วมประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น ตนก็ได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก้ปัญหาจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายเอง โดยให้ลดการเผาไหม้ในที่โล่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของกระทรวงฯนั้น ทางฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นจะมีบทบาทมากที่สุด ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนทุกคน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า นโยบายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่กระทรวงฯรับนโยบายมาจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี คือการจัดหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการที่จะจัดที่ดินทำกันให้กับประชาชนทั่วประเทศ จังหวัดหนองคายก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีหลายพื้นที่รอการอนุญาตอยู่ จึงได้ให้จังหวัดเร่งดำเนินการ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในปี 65 ประชาชนจะได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าด้วย

ซึ่ง นายวราวุธ ได้กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ที่ผ่านเว็บ air4thai.pcd.go.th เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแต่ละสถานีฯอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้มีการติดตั้งเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ บางจังหวัดมีมากกว่า 1 จุด ภายในปี 2564 จะมีการขออนุมัติงบประมาณติดตั้งให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศประมาณ 20- 30 จังหวัด ดังนั้นเมื่อมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้ประชาชนอุ่นใจว่าตัวเลขที่ได้จากแอปพลิชัน air4thai นั้น ได้มาจากการวัดด้วยเครื่องวัดที่มาตรฐาน อุปกรณ์มีการนำเข้าจากต่างประเทศ มีการปรับจูนอยู่ตลอดเวลา ค่าที่ตรวจวัดได้นั้นจึงเชื่อถือได้ ต่างจากบางแอปพลิเคชันบางแอป บางตัวที่กำลังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการโฆษณาแฝง มีจุดมุ่งหมายที่จะขายฟิลเตอร์บ้าง หรือเครื่องฟอกอากาศบ้าง แต่แอปพลิเคชั่น air4thai เป็นแอปที่ภาครัฐจัดทำขึ้นมา ดังนั้นจึงมีความเที่ยวตรง จึงขอให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่นได้