วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาด / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาด/ รองป.มมท.จ.อ่างทอง พร้อมคณะ ได้เป็นตัวแทนของผู้บริจาคเงินและอุปกรณ์ในการป้องกัน Covid 19 และน้ำดื่ม จากผู้มีจิตศรัทธา คุณสัญญา คุณวิรัลพัชร์ คุณเศรษฐศาสตร์ เกษตรเจริญกิจ ในนาม โรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด และ บริษัทสยามไดมอนด์เอ็กปอร์ตไรซ์ จำกัด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มอบพัดลม Mitsubishi Electric ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 อัน เงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อซื้อชุด PPE พร้อมแว่นตา

หมู่บ้านเปี่ยมสุข ร้านโชคอ่างทองค้าไม้ โดยนางสาวฐิติมา ตั้งเกียรติตระกูล มอบชุด PPE 15 ชุด แว่นตาสำหรับชุด PPE 8 อัน หน้ากาก N95 จำนวน 35 ชิ้น รถเข็นขยะ พร้อมถังแดง 2 คัน(-)นางอาริสา ลีลาศรีชัย มอบน้ำดื่ม จำนวน 240 ขวดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจและ รักษาโรคโควิด 19 ณ. โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก โดยมีนายแพทย์สมชาติ ลีวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก เป็นผู้รับมอบ

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดอ่างทองวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม เป็น 0 ราย ยิดรวมทั้งหมด จังหวัดอ่างทองมีผู้ติดเชื้อ 99 ราย