“จุรินทร์”วอนฝ่ายค้านและฝ่ายเห็นต่างเขาร่วมเวทีสมานฉันท์ หาทางออกให้กับประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 ม.ค.ที่สนามบินหาดใหญ่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรรมการสมานฉันท์เป็นเป้าหมายที่จะสร้างความปรองดอง ความเข้าใจของคนในชาติ เป็นเวทีมาพูดคุยเพื่อหาทางออกของประเทศร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ

นายจุรินทร์ฯ กล่าวว่าประธานรัฐสภาได้ลงนามกำหนดคณะกรรมการสมานฉันท์มี 21 คน จากตัวแทนฝ่ายรัฐบาล 2 พรรคร่วมรัฐบาล 2 คน สว.2 คน ตัวแทนมหาวิทยาลัย 5 คนรวม 11 คน ประชุมกันไปก่อนและให้ที่ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ยังขาดตัวแทนฝ่ายค้านและผู้เห็นต่าง 6 คน จากผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่ายและตัวแทนฝ่ายค้าน 2 คน ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้าร่วม

“ผมหวังว่าอยากให้เข้าร่วม ทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายอื่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมคงจะเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์ เพื่อประโยชน์ของชาติทั้งระยะสั้น ระยาว ระยะกลางของประเทศ ไม่ใช่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”

นายจุรินทร์ฯ เปิดเผยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีหลายฝ่ายถามว่าจะดำเนินการทันตามกรอบเป้าหมายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผลักดันให้เปไปตามกรอบเวลาที่กำหนด สั่งการให้กรรมาการในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วให้เร่งรีบ เพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระ 3 รวดเร็ว

“พรรคประชาธิปัตย์อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทันในสมัยประชุมนี้คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อจะได้นำไปสู่การทำประชามติต่อไป