แม้จะไม่ปิดเมือง ปิดประเทศ แต่มาตรการที่ยกระดับความเข้มข้น ก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชน จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 6 มาตรการ ได้แก่

1.มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป

-มาตรการช่วยเหลือค่าใช้น้ำประปา ลดร้อยละ 10 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

-ประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 6.76 ล้านราย ทั่วประเทศ วงเงิน 395 ล้านบาท

-มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มใช้น้อยกว่า 150 หน่วย ฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 10.13 ล้านราย มูลค่า 3,650 ล้านบาท กลุ่มใช้เกิน 150 หน่วย ปรับขั้นส่วนลดใหม่ จำนวน 11.83 ล้านราย มูลค่า 3,752 ล้านบาท

กิจการขนาดเล็ก ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 1.74 ล้านราย มูลค่า 800 ล้านบาท

-มาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน ให้โหลดหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้า 3 เดือน

2.มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตัวเองเป็นสถานที่ในการกักตัวในพื้นที่โรงงงาน (Factory quarantine) กระทรงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละละพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

4. การปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบปัญหาและมีข้อจำกัดของการเดินทางในช่วงที่ยังมีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกใหม่

5. มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือและพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม

6. มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่วนการลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 1 ล้านสิทธิ์ปลายเดือน ม.ค. นี้

ทั้งนี้ที่จับตากัน ก็คือแพ็กเกจของกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือ มาตรการเยียวยา นายกฯ กำหนดวงเงิน 3500 ต่อคน ต่อเดือน 2 เดือน จะเสนอ ครม. ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม ซึ่งจะเสนอให้ครม.เห็นชอบวันที่ 19 ม.ค.นี้เช่นกัน จากนั้นจึงเปิดให้ลงทะเบียนในชื่อโครงการเราชนะ เริ่มจ่ายเงินเร็วที่สุดในปลายเดือนม.ค.64 หรืออย่างช้าต้นเดือนก.พ.64 เบื้องต้นจะครอบคลุมประมาณ 30 ล้านคน

เราหวังว่า ฐานข้อมูล และข้อผิดพลาดต่างๆ จากการให้ความช่วยเหลือในการระบาดรอบแรก จะอุดช่องโหว่ให้การช่วยเหลือรอบนี้ ลงไปตรงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม ทั่วถึง ถือเป็นการฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ให้เศรษฐกิจ