วันที่ 14 ม.ค. 64 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวแนะนำทีมโฆษก พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ เป็นจิตแพทย์ จะมาให้รายละเอียด ร่วมด้วยช่วยกันในทีมงานของศบค.เราจะช่วยกันนำเสนอชุดข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ช่วงต้นๆขอศึกษาก่อน แต่เชื่อมั่นว่าน้องเป็นจิตแพทย์รุ่นน้องผ่านงาน และการทำรายการ หรือผู้ประกาศข่าวมีทักษะในการสื่อสารเช่นเดียวกัน คงมีส่วนที่จะมาช่วยในเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของตนที่รับผิดชอบภาระต่างๆเพิ่มขึ้น จะไปดูภาคงานสนามและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเติมเต็มเราจะต้องสู้กับโควิตไปตลอด ในการช่วยกันให้ตัวเลขลดลง ทุกคนจะต้องมาช่วยกัน เพื่อดึงกราฟลดลง โดยการ งด ดื่มเสพ สูบ โดยเฉพาะข่าวเรื่องยาเสพติดและมั่วสุม สุ่มเสี่ยง