วันที่ 14 ม.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้หรือไม่ ว่า หากจะเลื่อนก็สามารถทำได้ เพราะกฎหมายให้อำนาจไว้ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องระบุให้ชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เหมือนการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เอาคนทั้งประเทศมารวม

ทั้งนี้ กกต.จังหวัด สามารถประเมินสถานการณ์ว่าจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ และกฎหมายได้ให้อำนาจในการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนได้ หากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เกิดการระบาด

แต่อย่างไรก็ตาม กกต.ก็ได้ยืนยันว่า สามารถที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ เหมือนกับการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีมาตรฐานทางด้านสาธารณสุข ซึ่ง กกต.ได้ดำเนินการจัดการมาอยู่แล้ว เช่น เพิ่มหน่วยเลือกตั้งไม่ให้แออัด เว้นระยะห่าง และทำความสะอาด แต่ทั้งนี้การเลื่อนวัน จะต้องระบุ วันที่ ชัดเจน แต่สิ่งที่ห่วง คือกังวลว่าประชาชนจะออกไปใช้สิทธิ์น้อย

เมื่อถามว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ยังอยู่ในระยะที่ 1 ยังไม่ถึงขั้นรวบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสถานการณ์ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ทั้งนี้ ศบค.ชุดเล็ก ได้ประเมินสถานการณ์ในทุกสัปดาห์ รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ก็มีการประเมินสถานการณ์ในทุกพื้นที่ หรือออกคำสั่งหรือข้อกำหนดในส่วนของตัวเองได้ ขณะที่ส่วนกลางทำหน้าที่ออกข้อกำหนด ตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้คุ้มครองการทำงาน แต่ก็ยอมรับว่าแต่ละจังหวัดก็ยังมีข้อกังวล ต่อมาตรฐานในการปฏิบัติ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะจำนวนจังหวัดที่ติดเชื้อ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 5 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น และ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด ซึ่งยังสามารถควบคุมดูแลได้อยู่ ทั้งนี้เตรียมที่จะยกสมุทรสาคร โมเดล เพราะสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายลง

นายวิษณุ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงหรือมีข้อเสนอมาตรการเคอร์ฟิว อย่างไรก็ตาม เวลานี้เพื่อนบ้านหลายประเทศมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรัประเทศไทยเมื่อถึงเวลา หากจะต้องประกาศจะต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ศบค.รับทราบ จากนั้นแต่ละจังหวัดก็จะไปพิจารณาประกาศในจังหวัดของตัวเอง