13 ม.ค.64 นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เปิดเผยว่า ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา (11-13 ม.ค.64) มีเสพยาเคนมผง เข้ามาขอรับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือ รพ.ธัญญารักษ์เดิม (เพิ่งเปลี่ยนชื่อ) มากกว่า 20 ราย ในจำนวนนี้ 10 ราย มีอาการซับซ้อนและรุนแรง จนต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในและจากการสอบประวัติคนไข้

"ส่วนใหญ่พบมีการใช้ยาเคผสมกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภทอื่นๆ เช่น ยานอนหลับ ยาบ้า ไอซ์ และผงขาว ส่วนอาการที่พบบ่อย เกิดจากฤทธิ์ของยาเค ทำให้เกิดอาการหลอนประสาท เอะอะโวยวาย คิดว่าจะมีคนอื่นเข้ามาทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลา บางคนมีอาการง่วงซึมร่วมด้วย ทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาล จะช่วยกันประเมินคัดกรองอย่างดี ก่อนนำไปสู่การดูแลรักษาตามระดับความรุนแรงของคนไข้ ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างจะเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุข" นพ.สรายุทธ์ กล่าว