จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบอย่างหนักแก่เกษตรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดยโสธร โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กว่า 1,500 ไร่ และอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวส่งผลผลิตออกสู่ตลาด แต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ราคาหอมแดงดิ่งลง ส่งผลให้ราคาหอมแดงสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 – 9 บาท ราคาหอมแดงแห้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท ทำให้เกษตรกรต่างได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่าต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าแรงงานที่สูงขึ้นอยู่ที่คนละ 450 บาทต่อวัน

นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลุกหอมแดงอย่างมาก เนื่องจากตลาดที่รับชื้อผลผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ชะลอการรับซื้อ ส่งผลให้ราคาผลผลิตหัวหอมแดงสดราคาลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท ลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8-9 บาท ส่วนหอมแดงแห้งจากกิโลกรัมละ 60-70 บาท ราคาลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท เท่านั้น จากผลกระทบดังกล่าวทางจังหวัดยโสธรโดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มีนโยบายให้การช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการช่วยระบายผลผลิตผ่านอำเภอ หน่วยงานราชการประจำจังหวัด ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้บริโภคทั่วไปเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยรับหอมแดงแห้งมัดจุก พันธุ์พื้นเมือง จากเกษตรจำนวน 19 ตัน มาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 บาท หรือ 3 กิโลกรัม 100 บาท เริ่มจำหน่ายในวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร และจะกระจายไปยังอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยโสธรต่อไป