กรมสรรพากรได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิกสรุปรายการหักค่าลดหย่อนสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2563 เช็ครายละเอียดได้ตามรูปภาพด้านล่าง