-บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

-ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และเบาหวาน

-ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

-เจ้าหน้าที่อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด เริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ที่มา : ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ